Werkwijze

Maatzorg Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding van Maatzorg Thuisbegeleiding is praktische en psychosociale hulp aan huis om de zelfredzaamheid te vergroten.

Het is een laagdrempelige vorm van hulp die een gemeente of zorgkantoor uitstekend kan inzetten voor de participatie van kwetsbare burgers. Thuisbegeleiding biedt structuur in het dagelijks leven van mensen door te ondersteunen en te activeren. De hulp is gericht op het hele gezin. Het biedt rust, ruimte en regelmaat!

De begeleiding vindt plaats ‘achter de voordeur’. De begeleiders van Maatzorg Thuisbegeleiding kijken niet alleen naar de cliënt, maar naar het gehele leefsysteem en de directe omgeving van de cliënt. Afhankelijk van de indicatiestelling of hulpvraag komt de begeleider één of meer uren per week bij de cliënt thuis en helpt de cliënt bij:

  • Het ordenen van zijn huishouding,
  • Het vinden van een dagritme en dagelijkse activiteiten,
  • Het ordenen van de administratie,
  • Het versterken van de persoonlijke hygiëne
  • Het versterken van de sociale contacten
  • En het leren omgaan met een stoornis, handicap of beperking.

Op basis van een zorgplan, opgesteld door de cliënt en de begeleider, bespreekt de begeleider aan welke doelen gewerkt wordt. De begeleider werkt samen met de cliënt en maakt afspraken over de activiteiten die de cliënt zelfstandig gaat ondernemen. Zo werkt Maatzorg.

Maatzorg Budgetbeheer

Orde op geldzaken stellen: dat is budgetbeheer in het kort.

Bij Maatzorg Budgetbeheer zijn we er altijd op gericht om die orde daarna ook te behouden. Daarom lossen we niet alleen de eventuele crisis op, maar leren we mensen ook met geld omgaan. En hoe een geordende administratie goed kan worden bijgehouden. Zodat men het uiteindelijk zelf kan.

Hoe doen we dat? 

Dankzij onze jarenlange ervaring bij Maatzorg Thuisbegeleiding weten wij: geen (thuis)situatie is hetzelfde! En datzelfde geldt voor financiële situaties. Daarbij spelen veel verschillende zaken een rol, denk aan:

  • Huurt u een huis of heeft u het in eigendom?
  • Bent u alleen, getrouwd of is uw gezin anders samengesteld?
  • Heeft u kinderen en zo ja, hoe oud zijn die?
  • Heeft u een baan of bedrijf? Of werkt u niet of kunt u niet werken?

De antwoorden op al deze vragen brengen we in kaart. En dan maken we samen met u een plan. Zodat u vanaf het begin af aan betrokken bent bij het verbeteren van uw geldsituatie.