Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning

“Drie kinderen opvoeden is eigenlijk al moeilijk genoeg, maar door de beperking van onze jongste zoon, liepen we helemaal vast. Hij vroeg zoveel aandacht dat de andere twee steeds opstandiger werden. De thuisbegeleider heeft ons geholpen om dit te doorbreken. Ze zeggen dat ‘vreemde ogen dwingen’, maar bij ons gold dat ‘vreemde ogen hielpen’!”
– Martin, 40 jaar

Voor wie?

Gezinnen waarvan de ouders kampen met opvoedingsproblemen en/of de kinderen gedragsproblemen vertonen, al dan niet als gevolg van een stoornis, beperking of handicap.

Wat willen we bereiken?

Met deze vorm van thuisbegeleiding willen we bereiken dat:

 • Opvoeders hebben (nieuwe) opvoedingsvaardigheden en opvoedingsstrategieën geleerd en kunnen deze toepassen
 • Opvoeders hebben informatie gekregen over de (normale) ontwikkeling van kinderen en de rol van opvoeding hierbij
 • Opvoeders creëren een veilige en ontwikkelingsstimulerende leefomgeving voor de kinderen
 • Het zelfvertrouwen van opvoeders in hun rol als opvoeder is toegenomen

Wat gaan we doen?

Samen met de opvoeders worden de opvoedingssituatie en de ervaren problemen in kaart gebracht. De thuisbegeleider participeert in de dagelijkse bezigheden, observeert en bespreekt de interactie tussen gezinsleden. Door voorbeeldgedrag en coaching krijgen opvoeders handeling- en communicatiealternatieven aangedragen en kan het opvoedingsklimaat verbeteren. Ook signaleert de thuisbegeleider of er onderliggende problemen zijn, en bespreekt deze met de opvoeders.

Activiteiten tijdens de thuisbegeleiding kunnen zijn:

 • De huidige opvoedingssituatie en de gewenste opvoedingssituatie doorspreken
 • Informatie geven over de ontwikkeling van kinderen, de rol van opvoeding daarbij en het belang van een veilige en ontwikkelingsstimulerende leefomgeving
 • Observeren, analyseren, spiegelen en nabespreken van dagelijkse interacties
 • Concrete opvoedingstips en handelingsalternatieven aandragen
 • Participeren in geselecteerde opvoedingssituaties om nieuwe opvoedingsstijlen aan te leren
 • Eventuele onderliggende problematiek signaleren en of verbanden leggen met andere probleemgebieden
 • Met andere betrokken hulpverleners overleggen en afstemmen
 • Zo nodig meegaan naar school en of de behandelende instantie van het kind om opvoeders te ondersteunen hun vragen en klachten op een constructieve manier te uiten
 • Zo nodig verwijzen voor diagnostiek of gespecialiseerde hulp/zorg
 • Bij langdurige problematiek een vervolgindicatie aanvragen

Aanvullende informatie

Bij opvoedingsondersteuning kan er gewerkt worden met verschillende methodieken of werkwijzen, bijvoorbeeld Triple P, Opvoeden Zo en videohometraining.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Bel, mail of vul het contactformulier in
Neem contact op

Maatzorg voor verwijzers

Maatzorg werkt samen met gemeenten, huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg, GGD, GGZ, Stichting MEE, woningbouwcorporaties, verslavingszorg en VluchtelingenWerk.

Meer voor verwijzers

Uw privacy en het gebruik van cookies

 

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, extra functies te bieden en websiteverkeer te analyseren.

Via de knop instellingen kunt u ervoor kiezen om te bekijken welke functionele cookies deze website gebruikt.

Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en gebruik van cookies kunt u vinden in onze privacyverklaring.

x

 • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn zoals o.a. basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en bijv. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Gegevens die via Google Analytics worden verwerkt zijn volledig anoniem en bevatten geen persoonsgegevens & zijn niet te herleiden naar een persoonlijke computer.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 2 Jaar HTTP
_gat Google Analytics Beperkt het aantal geregistreerde gegevens voor Google 1 Minuut HTTP
_gid Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 1 Dag HTTP
APISID, NID, SID, 1P_JAR Google Analytics Hiermee houdt Google de performance van zoekgedrag (organisch en advertenties) bij. 2 jaar HTTP
ysdb-cookiealert maatzorg.nl Bijhouden geaccepteerde cookies 1 Jaar HTTP
ysdb-cookiealert-hash maatzorg.nl Bijhouden of de cookies aangepast zijn 1 Jaar HTTP