Homepage

Maatzorg

Thuisbegeleiding

Maatzorg Thuisbegeleiding biedt ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie. Op praktisch, financieel en emotioneel gebied, variërend van psychosociale begeleiding tot huishoudelijke ondersteuning en hulp bij de opvoeding. Altijd erop gericht dat cliënten zo snel mogelijk weer zo zelfstandig mogelijk zijn.

Maatzorg

Budgetbeheer

Maatzorg Budgetbeheer biedt financiële ondersteuning. Begeleiding voor wie het overzicht qua geld kwijt is. Hulp voor wie het even niet op eigen kracht kan oplossen. We stellen orde op zaken en leren cliënten met geld omgaan. Zodat de financiële orde blijft en men het zo snel mogelijk weer allemaal zelf kan.

Waarom Maatzorg?

Maatzorg biedt laagdrempelige vormen van hulp die een gemeente uitstekend kan inzetten voor de participatie van kwetsbare burgers. Maatzorg is professioneel en heeft veel ervaring in het werkveld. Dankzij ons uitgebreide netwerk in de omgeving Gooi & Vechtstreek, kunnen wij bovendien snel schakelen. En daar plukken onze cliënten de vruchten van!

HONDERDEN CLIENTEN

GEHOLPEN

36 aangesloten

verwijzers

Gecertificeerd en

vakbekwaam

Werkzaam in regio

Gooi & Vechtstreek

Niet zorgen vóór,

maar zorgen dát!

Ons motto is al sinds de start: niet zorgen vóór, maar zorgen dát! Wat we daarmee bedoelen? Dat de hulp en ondersteuning die Maatzorg biedt er altijd op gericht is dat cliënten zo snel mogelijk weer verder kunnen zonder begeleiding. Maatzorg is er zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is.

Meer over Maatzorg